Aan de slag met de vitalisering van het centrumgebied in Lisse

1 maart vond de aftrap plaats voor de vitalisering van het dorpshart van Lisse. In opdracht van de ondernemersvereniging en de gemeente werkt VITAAL met de betrokken ondernemers, vastgoedeigenaren en gemeente aan een compact en vitaal centrumgebied. Partners+Pröpper is trots lid van het expertteam.

Onder de naam VITAAL werken vier experts uit het reviewteam van de Retailagenda werken samen om centrumgebieden te helpen met de transformatie. Partners+Pröpper, Vierders, Blue Ocean Company en het Kadaster deden onderzoek naar de succes- en faalfactoren van lokale transformatie.

De gemeente Lisse is enthousiast over de samenwerking met deze experts voor en met de gouden driehoek van Lisse. “Juist in deze tijd is het belangrijk dat we samen optrekken voor een gezonde toekomst van ons dorpshart. Parallel aan het reeds gestarte traject voor een nieuwe omgevingsvisie is het goed om samen met ondernemers en vastgoedeigenaren vorm te geven aan een vitaal dorpshart”, aldus Tim Koomen namens de gemeente Lisse.

Het gestarte traject gaat inzicht geven in de gemeenschappelijke opgaven. Maar meer dan dat zal het helderheid bieden over het uitvoeringsprogramma en wie welke zaken gaat oppakken.

Na Lisse volgen nog meer centrumgebieden waar het VITAAL-team aan de slag gaat. Kijk hier voor meer informatie over deze unieke aanpak.

Voor vragen kunt u contact opnemen met:

Ing. Peter Struik MBA | Partners+Pröpper Noordwijk | 06 14440746 | p.struik@partnersenpropper.nl

Aan de slag met de vitalisering van het centrumgebied in Lisse
Schuiven naar boven