kwaliteit

Opgaven gestuurd werken is effectief mens EN werk: kwaliteit komt tot bloei

Publieke vraagstukken kunnen het beste in multidisciplinaire teams in combinatie met burgerparticipatie integraal aangepakt worden. Tegelijkertijd dienen er bezuinigingen doorgevoerd te worden. Dit klinkt complex, maar ook nuttig en noodzakelijk… Volgens ons is het dat natuurlijk ook. Een dergelijke aanpak biedt mooie kansen, maar zorgt ook voor pittige uitdagingen. De werkelijkheid is vaak erg weerbarstig. […]

Schuiven naar boven