Interview in VG Visie met directeuren Igno Pröpper en Peter Struik

Partners+Pröpper begeleidt projecten waarbij de overheid nauw samenwerkt met verschillende partijen uit de samenleving. Dat kunnen inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties zijn. Zij staan voor de uitdaging om samen complexe maatschappelijke opgaven te realiseren.

Voorbeelden van projecten zijn duurzame economische ontwikkeling van bedrijventerreinen, het vitaliseren van centrum-/winkelgebieden of de ruimtelijk-economische ontwikkeling van het Groene Hart. Al deze projecten laten zien dat goede samenwerking een essentiële voorwaarde is om complexe opgaven te kunnen realiseren. Maar samenwerking is in de praktijk niet vanzelfsprekend en het kan nog een stuk effectiever. De kunst is om tegelijkertijd eigen en algemene doelen voor de samenleving te realiseren door samen te werken aan een gezamenlijke opgave.

Lees hier verder in het volledige artikel in de 2021 van VG Visie Zomereditie Special 2021

Interview in VG Visie met directeuren Igno Pröpper en Peter Struik
Schuiven naar boven