Een succesvol symposium ‘De Burger neemt het initiatief’!

Op 31 mei 2018 organiseerde de Rekenkamercommissie een symposium over het gehouden onderzoek naar burgerinitiatieven in het Louwman Museum, Den Haag. Zij werden daarbij ondersteund door het onderzoeks- en adviesbureau Partners+Pröpper B.V.

Van repaircafé tot buurtkookhuis. Van dorpsmuseum tot sportpark. Van energiecoöperatie tot re-integratieproject. Het scala aan burgerinitiatieven is groot en groeit. Veelal leveren ze een gewaardeerde bijdrage aan de samenleving. Maar wat is dan de rol van gemeenten bij burgerinitiatieven? Op welke wijze kunnen én willen zij initiatieven ondersteunen? En andersom: wat verwachten initiatiefnemers van de gemeenten?

Tijdens het symposium “De burger neemt het initiatief” op 31 mei 2018 gingen initiatiefnemers, raadsleden, wethouders en ambtenaren deze vragen samen onderzoeken, onder andere in werkateliers. Het symposium werd georganiseerd door deze Rekenkamercommissie naar aanleiding van een uitvoerig, innovatief en verrassend onderzoek naar burgerinitiatieven in hun gemeenten. De uitkomsten van dit onderzoek zijn tijdens het symposium bekendgemaakt in het bijzijn van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, mevrouw Kajsa Ollongren en de heer Jan van Zanen, voorzitter van de Vereniging voor Nederlandse gemeenten.

Het rapport is door de voorzitter van de Rekenkamercommissie overhandigd aan de voorzitters van de vier gemeenteraden. Meer over rapport met conclusies en aanbevelingen is te vinden op www.rekenkamerwvolv.nl.

Klik hier voor een terugblik met een videoverslag, foto-impressie en een kort verslag.

Een succesvol symposium ‘De Burger neemt het initiatief’!
Schuiven naar boven