De metafoor van het plakbandje

De metafoor van het plakbandje

In een leerwerkplaats over opgaven gestuurd werken gaat het over de samenhang tussen zaak, team en persoon. Hoe welkom kan het dan niet zijn dat er juist bij het onderwerp samenwerking iets treffends gebeurd met een plakbandje.

Een deelnemer staat een beetje onhandig met zijn flipovervel bij een muur en vraagt aan een collega om plakband. De collega geeft een rolletje en gaat iets anders doen. De deelnemer krijgt het vervolgens niet voor elkaar om met het grote vel in zijn hand een stukje plakband af te scheuren en het vel op te hangen. Vraag en aanbod lijken bij elkaar te komen, maar van echte samenwerking is geen sprake. Hoe vaak komt deze situatie niet voor bij onze dagelijkse werkzaamheden?

Nadere bespreking van deze (ter plekke ontstane) metafoor levert het volgende op:

 • De deelnemer vindt het lastig om hulp te vragen en deed zijn best.
 • De collega heeft niet altijd oog voor de ander en was trots hulp geboden te hebben.
 • Intentie van beiden is goed.
 • De echte samenwerking is niet tot stand gekomen.
 • Deelnemer verzuimde de hulpvraag nader te specificeren toen bleek dat hij zo niet geholpen was.
 • De collega verzuimde te checken of de geboden hulp afdoende was.
 • Passende feedback had oplossing kunnen bieden.
 • Er was geen gezamenlijk beeld van de situatie van waaruit gehandeld kon worden.
 • Alle goede bedoelingen ten spijt was het resultaat toch nul.
 • Voor je het weet kan bij praten over de ander in plaats van met de ander een situatie ontstaan die geen recht doet aan de werkelijkheid.
 • Etc, etc.

In het team waar dit voorval zich voordeed is het plakbandje inmiddels een gevleugeld begrip!

Schuiven naar boven